WYCIECZKA DO SKRWILNA

 

   20 września 2016 roku odbyła się wycieczka krajoznawczo – ekologiczna do Nadleśnictwa Skrwilno realizowana w ramach edukacji ekologicznej. W wyprawie uczestniczyli uczniowie klas: II, IIIA i IIIB
pod  opieką pani Danuty Waćkowskiej, pani Grażyny Koszalskiej oraz pani Bożeny Chyżyńskiej.

CELAMI WYCIECZKI BYŁO;

- poznanie piękna naszego kraju i jego środowiska przyrodniczego

- upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów

- poznawanie zasad zachowania się w różnych sytuacjach

- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku

 

  Wycieczka ta wzbogaciła wiedzę uczniów o regionie, pokazała piękno i różnorodność polskich lasów oraz żyjących w nich zwierząt.