W marcu, w ramach realizacji projektu pt. „Teamwork to learn together, develop together”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół programu Erasmus+, odbyły się pierwsze spotkania zespołów projektowych i uczniów. Ze względu na pandemię działania miały charakter wideokonferencji. Dzięki spotkaniom online mogliśmy poznać najciekawsze miejsca związane z krajami szkół partnerskich, regionem, gminą, miejscowością. Niewątpliwie bardzo interesującym było poznanie zwyczajów panujących w tych państwach oraz regionalnych potraw, na widok których niejednemu ciekła ślinka. Każda z prezentacji kończyła się quizem sprawdzającym i utrwalającym wiedzę o Polsce, Włoszech, Rumunii, Turcji i Hiszpanii.

Czas spędzony z naszymi partnerami jeszcze bardziej uświadomił nam, jak bardzo tęsknimy za normalnością. Bardzo chcielibyśmy spotkać się z nowymi znajomymi na żywo. Wierzymy, że to kiedyś nastąpi i już dziś cieszymy się na tę chwilę. Wiemy jednak, że trzeba doceniać to, co się ma tu i teraz, więc jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy poznać naszych partnerów, porozmawiać z nimi, odbyć wirtualną wycieczkę po miejscach bliskich ich sercu.

Prezentacja naszego regionu odbyła się 22 marca. Przygotowali ją uczestnicy projektu z koordynatorkami: p. Moniką Jagiełło-Salak, P. Moniką Łyczkowską i p. Mileną Makowską.