16 września uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie Świata". Koordynatorami akcji  szkole byli p. Małgorzata Korpolińska, p. Urszula Chojnowska, p. Anita Marlęga i p. Tomasz Zieliński. Od godziny 8:00 uczniowie wszystkich klas sprzątali pobliskie drogi, lasy, pola. Zebrane śmieci były pakowane do foliowych worków i pozostawione w miejscach do nich wyznaczonych. Po 3 godzinach zmęczeni, ale zadowoleni z efektów pracy wrócili do szkoły, gdzie czekało, pieczenie kiełbasek przy ognisku. Po krótkim odpoczynku uczniowie uczestniczyli w zabawach rekreacyjno-sportowych. Akcja ,,Sprzątania Świata" po raz kolejny zwróciła uwagę na konieczność dbania o środowisko. Przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej uczniów.