http://www.sp3.klodzko.pl/files/150/program-ratujemy-i-uczymy-ratowac-w-naszej-szkole.jpg     

 

PROGRAM EDUKACYJNY –„RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”

    Kolejny rok realizowany jest w szkole powyższy program. W programie biorą udział uczniowie z klas I-III. Uczniowie w trakcie szkolenia poznają zasady udzielania pierwszej pomocy. W zajęciach wykorzystane są materiały ofiarowane przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

  Szczegółowa tematyka programu została zawarta w 8 blokach tematycznych:

- podstawowe czynności ratujące życie

- łańcuch przeżycia

- zachowanie własnego bezpieczeństwa

- wezwanie pomocy

- udrożnienie dróg oddechowych

- ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej

- oddechy ratownicze

- resuscytacja krążeniowo – oddechowa

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: Bożena Chyżyńska, Danuta Waćkowska, Grażyna Koszalska, Iwona Szczepańska.