23 stycznia naszą szkołę odwiedził aspirant Krzysztof Pogorzelski, który przeprowadził z uczniami pogadankę nt bezpiecznego spędzania ferii , bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Tydzień później podobne rozmowy policjant przeprowadził z uczniami gimnazjum.