Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego

pt.  „Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem – pisarzem, publicystą i podróżnikiem ”

W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu oraz w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu został  rozstrzygnięty konkurs literacko-plastyczny pt. „Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem – pisarzem, publicystą  i podróżnikiem”, którego organizatorami byli: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu oraz Starostwo Powiatowe w Sierpcu. Patronat honorowy nad konkursem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Starosta Sierpecki – Jan Laskowski. Konkurs zorganizowano w ramach uświetnienia ogólnopolskich obchodów 100. rocznicy śmierci Henryka  Sienkiewicza, wielkiego pisarza, działacza społecznego i patrioty.

            Do udziału w konkursie zgłoszono ogółem 34 prace literackie, wśród których nie mogło zabraknąć prac autorstwa gimnazjalistów z Borkowa Kościelnego pracujących                  pod kierunkiem p. Jolanty Szuleckiej i p. Moniki Łyczkowskiej. Jury konkursowe doceniło wszystkie nadesłane prace. Laureatką konkursu i zdobywczynią II miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych została Milena Dyja, która pod kierunkiem swojej polonistki p. Moniki Łyczkowskiej napisała wzruszający „List do Janka”. Milena nie tylko otrzymała dyplom i nagrody, ale również odczytała swą pracę podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Pozostali nasi młodzi twórcy otrzymali pamiątkowe dyplomy.