DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października 2016 roku uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, w której wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły oraz zaproszeni goście: nauczyciele-emeryci oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Dyrektor Zespołu Szkół w Borkowie Kościelnym pani Maria Trzcińska poinformowała zebranych o przyznaniu nagrody Wójta Gminy Sierpc, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, którą otrzymała pani Maria Sobolewska. Nagrodę Wójta Gminy Sierpc otrzymała też dyrektor Maria Trzcińska. Nagrody Dyrektora za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali: p. Urszula Chojnowska, p. Małgorzata Korpolińska, p. Małgorzata Krzemińska, p. Henryka Rożniak, p. Zofia Gutkowska, p. Anita Marlęga, p. Iwona Szczepańska, p. Danuta Waćkowska, p. Oliwia Wilkońska, p. Teresa Perłowska, p. Urszula Kowalska. Nagrody zostały wręczone na Gminnych Obchodach Dnia Edukacji Narodowej w „Sonacie”. Życzenia w stronę nauczycieli skierowała również p. Agnieszka Radwańska - przewodnicząca Rady Rodziców, przekazując wszystkim pedagogom symboliczną różę. Kolejnym punktem uroczystości był koncert życzeń przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem p. Henryki Rożniak, p. Małgorzaty Krzemińskiej i p. Oliwi Wilkońskiej. O oprawę muzyczną zadbała p. Maria Sobolewska. Na zakończenie uroczystości uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz wręczyli im symboliczne kwiaty.