10 marca 2017 roku w  Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu nastąpiło rozstrzygnięcie II Międzygimnazjalnego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów powiatu sierpeckiego. Cele przedsięwzięcia to: rozwijanie uzdolnień związanych z informatyką, pobudzanie twórczego myślenia, przygotowanie do wykorzystania narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych w przyszłym życiu zawodowym i osobistym, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.
     Zmagania gimnazjalistów składały się z dwóch etapów. Pierwszy odbywał się w macierzystych szkołach i polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru z zakresu: ogólna wiedza na temat informatyki i komputerów, Microsoft Office, algorytmika, elementy języka HTML oraz Internet i bezpieczeństwo podczas korzystania z jego zasobów. Etap drugi odbył się 9 lutego w LO i składał się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.


I miejsce w tym konkursie zajął Jakub Skrobiński  
II miejsce zajęła Aneta Brdak

Do konkursu uczniów przygotowała p. Anita Marlęga
Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!