PROGRAM EDUKACYJNY  DLA KLAS I – III    „PLANETA ENERGII”

   Głównym celem programu jest propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, w tym źródeł jej wytwarzania , roli w codziennym życiu, niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych czy nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych. Udział w programie to szansa na edukację poprzez zabawę. To właśnie dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu uczniowie mają szansę nie tylko odkryć fascynujący świat energii elektrycznej, ale również rozwinąć naukowe myślenie i rozbudzić nowe, nieznane dotąd pasje.

       TEMATY  ZAJĘĆ:

1. Od łuczywa do żarówki.

2. Jak to się dzieje że żarówka świeci?

3. Gdy zostaję sam w domu.

4. Czy możliwe jest życie bez elektryczności?

5. Bezpieczne wakacje.

6. Racjonalnie korzystam z energii dla dobra mojego i przyrody.

   Osoby odpowiedzialne za realizację programu to: Bożena Chyżyńska, Grażyna Koszalska, Iwona Szczepańska, Danuta Waćkowska.