Nasza szkoła przyłączyła się do akcji edukacyjnej pn.”Twoja krew, moje życie” organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej: Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020. Materiały edukacyjne dla uczniów klas I-VI w postaci: plakatów, filmu, quizów, gadżetów zostały dostarczone przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Do realizacji zajęć przyłączyli się członkowie Szkolnego Koła PCK. Lekcja była doskonałą okazją do poznania składu krwi człowieka i zapoznaniem się z rolą czerwonych, białych krwinek oraz płytek krwi. Uczniowie dowiedzieli się, że krew mogą oddać wyłącznie osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 roku życia, ważące nie mniej niż 50 kg. Podczas zajęć zwrócono uwagę na to, że oddając krew:
-nie można zarazić się żadną chorobą
-oddawanie krwi nie uzależnia
-osoba, które przyjmuje krew nie nabywa cech dawcy
     Krew potrzebna jest nie tylko dla ofiar wypadków czy osób operowanych, ale i dla chorych. Wszystkie grupy krwi są tak samo ważne. Jedne występują częściej, a inne rzadziej. Podkreślono, ze Honorowy Krwiodawca nie ma obowiązku oddawania krwi. Każdy z nas powinien pamiętać jednak, że każda kropla krwi, może uratować czyjeś życie. Uczniowie, którzy sprawdzili jaką mają grupę krwi, mogli odczytać z wykresu kołowego, czy jego grupa krwi w Polsce należy do popularnych czy rzadkich. Podczas zajęć obejrzeliśmy film, w którym główny bohater-Daniel, towarzyszy swojemu bratu podczas oddawania krwi. Dzieci rozwiązywały zagadki, a na zakończenie zajęć otrzymały czerwone ołówki z hasłem akcji. Uczestnicy akcji otrzymali ulotki z informacją dla rodziców o przebiegu kampanii edukacyjnej oraz zachęcające do oddawania krwi. Cieszy fakt, że wśród rodziców są Honorowi Dawcy Krwi. Temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa wzbudził ogromne zainteresowanie.

Zajęcia przeprowadziły: Pani Małgorzata Korpolińska i Pani Ewelina Motyka