17 marca uczniowie klas trzecich uczestniczyli w wycieczce do Płocka. Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie gmachu komendy Miejskiej Policji w Płocku pod opieką pani Joanny Łopatowskiej- pracownika policji . Młodzież uczestniczyła także w warsztatach profilaktycznych na temat konsekwencji prawnych niewłaściwego postępowania. Kolejnym punktem programu wycieczki było obejrzenie w kinie Helios filmu pt. ,,Chata". Po wycieczce pełni wrażeń gimnazjaliści wrócili do szkoły. Trzecioklasistami opiekowali się p.Urszula Chojnowska, p. Jolanta Szulecka, p. Monika Łyczkowska, p. Teresa Perłowska.