W marcu 2017r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii informacyjno- edukacyjnej " RAKOOBRONA ", która porusza problem trzech chorób nowotworowych: raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka. "Rakoobrona" to ogólnopolska kampania  skierowana do osób młodych. Jej celem jest wczesna profilaktyka przeciwnowotworowa, zwracająca uwagę na czynniki, które bezpośrednio zwiększają ryzyko zachorowań na raka. Dzięki kampanii w świadomości młodzieży mają zagościć dwie najprostsze asocjacje: rak i obrona. Klaudia Cywińska  i Dominika Sobocińska przeprowadziły wśród gimnazjalistów zajęcia edukacyjne poruszające problem trzech chorób nowotworowych: raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka złośliwego. Ponadto uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć film pt. "GRA z RAKIEM"  oraz otrzymać  ulotki. Projekt koordynowały opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariatu P. Anita Marlęga i P. Małgorzata Korpolińska oraz nauczycielka biologii P. Urszula Chojnowska