W dniach 14-17 marca 2017r.  odbyły się dla uczniów naszego gimnazjum spotkania edukacyjne propagujące honorowe krwiodawstwo. Ich celem było przygotowanie młodzieży do podjęcia świadomej decyzji o zostaniu dawcą krwi, przełamaniu stereotypów i upowszechnianiu idei honorowego krwiodawstwa wśród swoich bliskich. Nasza szkoła przyłączyła się do kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” prowadzonej przez Narodowe Centrum Krwi. Celem projektu edukacyjnego jest obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi, kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów oraz szeroko pojęta promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa.

Zajęcia prowadziły wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariatu "Pomocna dłoń" Marysia Skowrońska, Ewa Lewandowska, Monika Kosiorowska i Patrycja Skibińska. Prowadzące przekazały niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego oddawania krwi. Mówiły o tym, jak należy przygotować się do jej oddawania, co dyskwalifikuje potencjalnego dawcę i jak należy zachować się po oddaniu krwi. Zwrócono uwagę na fakt, iż idea honorowego krwiodawstwa opiera się na ratowaniu życia ludzkiego – głównie osób poszkodowanych w wypadkach, oczekujących na operacje chirurgiczne czy przeszczep szpiku kostnego. 

Kampania „Twoja krew, moje życie”  skierowana jest do wszystkich osób, zainteresowanych upowszechnianiem honorowego krwiodawstwa w Polsce.  Projekt koordynowały opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariatu P. Anita Marlęga i P. Małgorzata Korpolińska.