W naszej szkole realizowane są zajęcia z preorientacji  zawodowej dla uczniów klas trzecich gimnazjum.  7 marca trzecioklasiści uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym z  Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu, panią Justyną Morawską. Uczniowie wypełniali ankiety dotyczące preorientacji zawodowej, mieli możliwość porozmawiania na temat wyboru dalszej drogi kształcenia. Aby jeszcze bardziej wesprzeć uczniów  w tym zakresie 10 marca zorganizowane zostały warsztaty z panią Sylwią Mielczarek – pośrednikiem pracy OHP w Sierpcu, panią Edytą Białek – doradcą zawodowym i panią Beatą Cybulą- specjalistą do spraw rozwoju zawodowego z Mobilnego Centrum Edukacji zawodowej w Płocku. Na kolejnych warsztatach z doradcami  spotykamy się w maju. Zajęcia zorganizowała p. Anita Marlęga.