26 maja uczniowie klas drugich pod opieką p. A.Marlęgi, M. Korpolińskiej i p. T. Zielińskiego wzięli udział w wycieczce do Strefy Zero w Antoniewie. Celem wyjazdu było propagowanie zdrowej rywalizacji, promowanie sportu oraz aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Uczniowie zostali podzieleni na dwie drużyny paintballowe. Wszyscy zakończyli turniej z ogromną radością i wyraźnym zmęczeniem ale bez urazów, a jedynie z kolorowym śladem na kombinezonie. Po turnieju na uczestników czekało ognisko oraz mnóstwo innych atrakcji.