" Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, ze drogę mi wskazujesz w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz

dziś Mamo z całego serca ci dziękuję."

 

         W naszej szkole z okazji Dnia Matki uczniowie w odświętnych strojach i pięknej scenerii podziękowali swoim Mamom za ich wychowawczy trud oraz miłość piosenkami, wierszami i tańcem. Uroczyste akademie z udziałem zaproszonych Mam przedstawiły i przygotowały dzieci z klasy"0" - pod opieką p. M. Grabowskiej, z klasy I - pod opieką p. I. Szczepańskiej, z klasy II - pod opieką p. G. Koszalskiej i klasy IIIa - pod opieką p. D. Waćkowskiej. Wszystkie Mamy otrzymały od swoich dzieci laurki, upominki, kwiaty i wspólnie świętowały przy słodkim poczęstunku. To święto było przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i Mam uczestniczących w spotkaniu. Nie bez powodu występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, a w niejednym przypadku i łzami wzruszenia. Mamy nadzieję, że wszystkie Mamy były szczęśliwe i miło spędziły czas.