Pani Emilia Winiarska z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku przeprowadziła warsztaty "Co młody konsument powinien wiedzieć o zrównoważonym rozwoju i zrównoważonej konsumpcji?". Uczniowie dowiedzieli sie m.in. co to są odpowiedzialne zakupy, czym jest zasada 3 U. Ciekawym i twórczym elementem warsztatów było zdobienie własnej eko-torby. Celem tego zadania było uzmysłowienie uczniom, że codziennie możemy dbać o środowisko używając torebek wielokrotnego użytku. Ograniczymy w ten sposób produkcję śmieci, które nie ulegają biodegradacji i szkodzą naszej planecie.