28 kwietnia odbył się apel poświęcony 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowany został przez klasę Va oraz dwie uczennice z klasy IVa, pod kierunkiem Pani Marii Sobolewskiej, Pani Eweliny Motyki oraz Pani Moniki Jagiełło-Salak. Apel miał formę lekcji historii, na którą została zaproszona postać Konstytucji. Dzieci przypomniały, że konstytucja to ustawa, która ma najwyższą moc w naszym państwie, a na jej straży stoi prezydent. Pojawiła się również postać Marszałka z Werblistą, którzy przenieśli nas do przeszłości byśmy mogli usłyszeć postanowienia Sejmu Czteroletniego. Na zakończenie Pani Dyrektor Maria Trzcińska podkreśliła, że Polska nie zawsze była wolnym krajem. Teraz jednak mamy 3 świąteczne dni: Święto Pracy, Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja. Przy tej okazji Pani Dyrektor przekazała informację o sukcesach naszych uczniów, którzy tego dnia odebrali nagrody w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, jak również mieliśmy okazję nagrodzić brawami za obywatelską postawę Nadię Kopycińską z kl. IVa i Paulinę Kopycińską z kl. IVb.