07.02.2017r. uczniowie klasy IIIa i IIIb uczestniczyli w wyjeździe do Sierpca. Głównym celem wyjazdu był udział w XIII Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez LO w Sierpcu. Targi edukacyjne od lat dostarczają młodzieży obszernych informacji, które są niezbędne do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia. Podczas targów swoją ofertę prezentowało kilkanaście publicznych i niepublicznych uczelni szkół policealnych oraz instytucji. Poprzez tę formę zajęć wśród trzecioklasistów promowana jest idea świadomego wyboru drogi edukacyjnej, która prowadzi w późniejszym efekcie do wyboru zawodu. Kolejnym punktem programu wyjazdu był pobyt w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu. W pierwszej kolejności uczniowie obejrzeli film edukacyjny na temat obiegu wody w przyrodzie oraz metod oczyszczania ścieków. Następnie odbyła się pogadanka z panem Waldemarem Lisem, kierownikiem oczyszczalni, na temat gospodarki wodnej miasta. Poza tym nasi uczniowie mieli możliwość zobaczenia, jak wygląda profesjonalne laboratorium fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne. Podczas wyjazdu uczniami opiekowali się pani Jolanta Szulecka, pani Urszula Chojnowska, pani Anita Marlęga oraz pani Małgorzata Korpolińska.