Uczniowie  Zespołu Szkół w Borkowie Kościelnym nie wahają się pomagać tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

 

Z inicjatywy opiekunek Szkolnego Klubu Wolontariatu  Pani Anity Marlęgi i Pani Małgorzaty Korpolińskiej postanowili przyłączyć się do akcji "Pola Nadziei".
„Pola Nadziei”, to międzynarodowa akcja niesienia pomocy podopiecznym hospicjów, realizowana wyłącznie przez hospicja, w tym prowadzone przez Caritas. Zgodnie z ideą ogólnopolskiej kampanii, „Pola Nadziei” przebiegają dwuetapowo. Pierwszy etap to kampania jesienna, podczas której sadzone są żonkilowe pola, natomiast wiosną zaplanowano akcje promocyjne i zbiórki na potrzeby osób, które korzystają z pomocy hospicjów.
Dnia 9 listopada 2016r. po raz pierwszy ta akcja odbyła się na terenie naszej szkoły i gminy. Pracownicy Caritasu najpierw przeprowadzili pogadankę oraz zaprezentowali  film na temat hospicjum oraz akcji Pola Nadziei. W wyznaczonym miejscu przed szkołą posadzone zostały sadzonki żonkili przez przedstawicieli dzieci, młodzieży, rodziców oraz zaproszonych gości: koordynatora akcji Caritas Panią Małgorzatę Przemylską,  Panią Sandrą Gapińską pracownika biura, Ks. Adama Zaborowskiego, Panią Dyrektor Marię Trzcińską oraz Panią Anitę Marlęgę i Panią Małgorzate Korpolińską .
Wszystkie te działania mają służyć, przede wszystkim, uwrażliwianiu młodych na potrzeby osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz propagowaniu potrzeby pomagania bliźnim w potrzebie i wspieraniu działalności hospicjów.