WOLONTARIUSZE Z BORKOWA NAJLEPSI NA MAZOWSZU

7 listopada 2016r. podczas uroczystej gali w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyło się podsumowanie  konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu 2016". Oceniano tu głównie zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność i partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

I miejsce w tym konkursie zajął Szkolny Klub Wolontariatu  "Pomocna dłoń" z Gimnazjum w Borkowie Kościelnym. W uzasadnieniu przyznania tak wysokiego, zaszczytnego miejsca, czytamy, iż wolontariusze angażują się w działania na rzecz drugiego człowieka w wielu obszarach -pracują z osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi, organizują zbiórki żywności, pomagają w schronisku. Ich postawa może być wzorem oraz inspiracją dla innych. Bezinteresowna pomoc, empatia i kreatywność 50-osobowej grupy wolontariuszy sprawia, że jest ona źródłem ich wewnętrznej satysfakcji i motywacją do dalszego działania na polu wolontarystycznym. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego odebrały opiekunki Klubu Pani Anita Marlęga i Pani Małgorzata Korpolińska w towarzystwie wolontariuszy z Gimnazjum w Borkowie Kościelnym. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. Konkurs jest okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień pracującym w różnych środowiskach. Rywalizacja  konkursowa  pokazała wielobarwność i różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.  „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to regionalny etap konkursu „Barwy Wolontariatu”, którego pomysłodawcą i organizatorem na poziomie ogólnopolskim jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Wyłonieni laureaci są automatycznie finalistami konkursu ogólnopolskiego.                                                        

Podczas uroczystości podsumowano także XVII edycję konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Adam Struzik podczas gali wręczył nagrody 10. laureatom tego konkursu – osobom wybitnym i aktywnym społecznie na rzecz Mazowsza. Uroczystą galę wręczenia nagród laureatom  uświetniły koncert Marcina Wyrostka, a także pokazy tańca  w wykonaniu Anny Głogowskiej i Jana Klimenta.. Wolontariuszom i opiekunom  serdecznie gratulujemy sukcesu i zdobycia prestiżowej nagrody.