29 listopada 2016 roku uczniowie klas 0-III po raz trzeci  uczestniczyli w warsztatach  teatralnych  w ramach projektu ,,Przystanek  kultura’’ współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego  w wykonaniu aktorów z Teatru Form Wielu  z Płocka. Uczniowie obejrzeli spektakl pt. ,,Czerwone, zielone’’,  który utrwalił znajomość zasad  ruchu drogowego.  W drugiej części spotkania uczniowie uczestniczyli w warsztatach  teatralnych nt. ,,Pobaw się teatrem. Teatr i zabawa ’’. Uczestnicy bardzo chętnie wykonywali postawione przed nimi  zadania aktorskie.