18 listopada 2016r. uczniowie klas III gimnazjum i VI szkoły podstawowej uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Kino Temat” w kinie Helios w Płocku. Kino na Temat to cykl imprez tematycznych, dotyczących aktualnych tematów społecznych. Warstwę merytoryczną i dydaktyczną projektu koordynuje Anna Równy, edukator i trener edukacji filmowej medialnej, konsultant metodyczny. Nasi uczniowie obejrzeli film „Nerve” . W roli eksperta zajęcia warsztatowe na temat cyberprzemocy prowadził po filmie Rzecznik Policji Krzysztof Piasek. Po seansie filmowym uczniowie udali się na wysoki brzeg Wisły, nazywany Wzgórzem Tumskim, skąd roztacza się wspaniały widok na szeroką dolinę Wisły. W programie nie mogło zabraknąć monumentalnego pomnika z brązu Władysława Broniewskiego. Wycieczkę zorganizowały p. Urszula Chojnowska, p. Monika Łyczkowska i p. Jolanta Szulecka.