PROGRAM  - „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”
 

    Kolejny rok realizowany jest w szkole podstawowej profilaktyczny program Sanepidu  - „ Nie pal przy mnie, proszę”. W roku szkolnym 2016/2017 w programie uczestniczą klasy trzecie. Nauczyciele odpowiedzialni za realizację powyższego programu to pani Bożena Chyżyńska  oraz pani Danuta Waćkowska. 10 listopada odbyły się pierwsze zajęcia na temat: „Co to jest zdrowie” oraz „Jak dbać o zdrowie”. Uczniowie układali zdania z rozsypanek wyrazowych, następnie wykonali plakat. Na koniec zajęć w formie swobodnej rozmowy podsumowano powyższą tematykę i wyciągnięto wnioski co należy robić, aby być zdrowym.