23 czerwca 2017 r. o godzinie 8:00 i 11:00 uczniowie Zespołu Szkół  w Borkowie Kościelnym spotkali się w sali gimnastycznej na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017. To szkolne święto rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Uroczystość  miała szczególny charakter. Zaszczycili ją swoją obecnością goście: Pan Krzysztof Korpoliński – Wójt Gminy Sierpc, Ksiądz Adam Zaborowski – Proboszcz parafii św. Apolonii w Borkowie, Pani Małgorzata Cywińska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, rodzice uczniów na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym Panią Agnieszką Radwańską, Przewodniczącym Rady Rodziców przy Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Panem Szymonem Merchel a także nauczyciele i niepedagogiczni pracownicy szkoły oraz uczniowie.

         Wszystkich powitała dyrektor szkoły Pani Maria Trzcińska i w krótkim wystąpieniu podsumowała pracę  placówki w roku szkolnym 2016/2017. W dalszej części uroczystości głos zabrali Pani Agnieszka Radwańska i Pan Szymon Merchel.  Złożyli  życzenia słonecznych wakacji uczniom. Pogratulowali im  osiągniętych wyników w nauce i podziękowali nauczycielom za całoroczną pracę.

Następnie zostały wręczone Nagrody Wójta Gminy Sierpc dla najlepszych absolwentów. Otrzymało je w tym roku  jedenaścioro uczniów: Aneta Brdak, Natalia Okońska, Adrian Pawlak, Mariusz Cupała, Milena Dyja, Milena Gołębiewska, Karolina Kowalska, Aleksandra Golis, Patrycja Koc, Zuzanna Krześniak, Zuzanna Lewandowska. Nagrody najlepszym absolwentom wręczył Pan Krzysztof Korpoliński Wójt Gminy Sierpc.  Ponadto świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Borkowie Kościelnym otrzymali podczas tej uroczystości  uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie. W obecności zebranych świadectwa otrzymali również wszyscy absolwenci Gimnazjum w Borkowie.

            Po części oficjalnej trzecioklasiści pożegnali nauczycieli i młodszych uczniów podczas krótkiej części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem wychowawców p. Jolanty Szuleckiej i p. Urszuli Chojnowskiej.

         Ostatnim akcentem uroczystości było pożegnanie uczniów przez dyrektora szkoły. „Za chwilę ostatni dzwonek oznajmi czas wakacji. Opustoszeją sale lekcyjne i  korytarz, na dwa miesiące ucichnie szkolny gwar. Życzę Wam, kochani, aby czas wakacji dodał Wam sił i energii na kolejne miesiące nauki i pracy. Życzę, aby nadchodzące wakacje były dla Was czasem beztroskiego i bezpiecznego odpoczynku, bo bardzo na niego zasłużyliście”. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie od swoich wychowawców otrzymali świadectwa promocyjne do następnej klasy i odjechali do domów, aby rozpocząć zasłużony wakacyjny odpoczynek.