Jakub Kilanowski, uczeń klasy Ib, otrzymał wyróżnienie  w Powiatowym Konkursie Poetyckim "Czy tak trudno być poetą" zorganizowanym w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu pod patronatem Starosty Sierpeckiego. Jakub przygotowywał się pod opieką p. Jolanty Szuleckiej.