Komputer oraz telefon komórkowy to pożyteczne wynalazki, z których obecnie korzystają wszyscy - dzieci i dorośli. Internet stanowi skarbnicę wiedzy i informacji, jest platformą, na której młodzież kontaktuje się z rówieśnikami. Należy jednak pamiętać, że wykorzystywany w sposób niewłaściwy, może wyrządzić sporo krzywdy. Dnia 4 kwietnia o niebezpieczeństwach wynikających z niewłaściwego wykorzystania Internetu z uczniami klas czwartych i piątych rozmawiali policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Sierpcu.  Oficer prasowy pan Krzysztof Kosiorek oraz dzielnicowy pan Dariusz Lewandowski scharakteryzowali zjawisko cyberprzemocy oraz jej prawne aspekty i konsekwencje. Była to z pewnością cenna lekcja, która przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów  o niebezpieczeństwach wirtualnego świata. Spotkanie zorganizowały p. Magdalena Chojnacka i p. Iwona Bielicka.