„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie”- cytat Henryka Sienkiewicza stał się myślą przewodnią wiosennych akcji wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pomocna dłoń”. Wiosna jest szczególnym czasem, kiedy wszystko budzi się do życia i zachęca do bezinteresownego wyciągania pomocnej ręki do drugiego człowieka. Głównymi celami szkoły są: uczyć i wychowywać – a to drugie nie byłoby możliwe bez pomocy ludziom słabszym oraz potrzebującym, tylko w ten sposób możemy nauczyć empatii, bez której dzisiejszy świat nie miałby racji bytu. Szerzenie i promowanie dobra, a co za tym idzie pomocy – to jeden z wielu naszych priorytetów. Entuzjazm uczniów oraz ich ogromne zaangażowanie zainspirowało do podjęcia wielu wolontariackich działań.   Uczniowie brali udział w Ogólnopolskiej Wielkanocnej Zbiórce Żywności. Dzięki temu udało im się przygotować  wiele paczek żywnościowych, które trafiły do najbardziej potrzebujących. W tym roku postanowiliśmy  także wyjść z pomocą  do osób starszych i samotnych, które odczuwają chęć spotkania z drugim człowiekiem. Wolontariusze z paczkami oraz życzeniami świątecznymi odwiedzili seniorów w ich domach. Osoby starsze nie kryły wzruszenia podczas spotkania z młodzieżą. Działania te miały za zadanie zmniejszenie poczucia samotności, izolacji osób starszych i niepełnosprawnych oraz spowodować uśmiech, nadzieję i poczucie potrzeby bycia dla innych. Kończąc chciałoby się uzupełnić słowa H. Sienkiewicza „Dobroć jest jak źródło, z którego im więcej wody wyczerpiesz, tym więcej ci jej napłynie”.