28 marca  uczniowie klas IV – VI pojechali do Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu na spektakl „Pan Twardowski” w wykonaniu aktorów z Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. Historia o Panu Twardowskim jest szczególnie ważna ze względu na jej wymiar edukacyjny. Postawa życiowa bohatera z jednej strony jest godna naśladowania  (ambicja, niesienie pomocy potrzebującym), z drugiej strony warta napiętnowania (zaprzedanie duszy diabłu). Stąd dla młodego odbiorcy płynie jasne przesłanie – cel nie uświęca środków. Historia ta,  mimo upływu czasu, porusza wciąż aktualne problemy, uświadamia nam, że droga przez życie „na skróty” nie może skończyć się dobrze. Sztuka podobała się uczniom ze względu na wartości edukacyjne, efekty dźwiękowe, jak i wykorzystanie nowoczesnych technologii.