W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w PŁOCKU odbyło się podsumowanie Regionalnego Konkursu pt,, SZKOŁA DLA POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA ''organizowanego w ramach projektu ,,Nie -dla niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza''. Celem konkursu było przygotowanie i przeprowadzenie lokalnych aktywności adresowanych do uczniów ,ich rodziców ,lokalnych społeczności, urzędów gmin itp. Nasza szkoła w tym konkursie  otrzymała WYRÓŻNIENIE. Uczniowie szkoły podstawowej wykonywali prace plastyczne ,a gimnazjum prezentację multimedialną i album. Prace były wykonane pod kierunkiem pań; U. Chojnowskiej, M .Korpolińskiej, M. Sobolewskiej,G. Koszalskiej, D.Waćkowskiej, J. Szczepankiej. Konkurs był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Uczniowie z gimnazjum uczestniczyli w konferencji w RCEE w Płocku, podczas której prelegentami byli pracownicy naukowi z Uniwersytetu Warszawskiego, WIOŚ w Warszawie ,ORLEN w Płocku i RCEE w Płocku.
Serdecznie  DZIĘKUJEMY REGIONALNEMU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PŁOCKU.