W Gminie Sierpc, programem powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”, zostało objętych 120 dzieci  z klas I-III, w tym 30 osób z Zespołu Szkół w Borkowie Kościelnym Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym. Projekt był finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  we współpracy z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, oraz Klubem Pływackim „Shark” Sierpc.  Uczniowie od września do połowy grudnia 2016r. uczestniczyli w 20 godzinach lekcyjnych zajęć nauki pływania prowadzonej przez instruktorów pracujących na co dzień w placówkach gminy Sierpc: Pana Roberta Rzeszotarskiego, Pana Mariusza Żmijewskiego i Pana Radosława Ulickiego. Dzieci podczas zajęć uczyły się opanowania podstawowych czynności w wodzie, nurkowania, otwierania oczu pod wodą, ćwiczeń wypornościowych, wślizgów do wody, skoków do wody, ruchów napędzających w stylu grzbietowym i w kraulu na piersiach.

Ponadto dzieci brały udział w szkoleniu na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą, prowadzonym przez Pana Przemysława Burzyńskiego, Ratownika WOPR.