W naszej szkole zorganizowana została zbiórka maskotek. Zostaną one przekazane potrzebującym dzieciom z powiatu sierpeckiego podczas choinki organizowanej przez Caritas i MOPS. Zbiórkę koordynowały: p. Anita Marlęga, p. Monika Łyczkowska, p. Małgorzata Korpolińska i p. Małgorzata Krzemińska. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przynieśli maskotki.