ZAJĘCIE  OTWARTE  DLA  RODZICÓW

            W dniu 15 grudnia 2016 roku w oddziale przedszkolnym odbyło się zajęcie otwarte dla Rodziców na temat: ,,Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?’’ z wykorzystaniem opowiadania Agnieszki Galicy.

            Celem zajęć było kształtowanie u dzieci emocjonalnego stosunku do tradycji świątecznych, przybliżenie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, zachęcanie do wypowiedzi słownych, śmiałego wyrażania własnych myśli oraz rozwijanie poczucia estetyzmu i rozbudzanie wyobraźni. Na zajęciach panowała miła, radosna i świąteczna atmosfera. Rodzice poza obserwacją własnego dziecka włączyli się do zabawy integracyjnej: ,,Mam na imię …’’ oraz zabawy dydaktycznej ,,Czarodziejskie pudełko’’. Śledzili również poczynania swoich pociech podczas układania wyrazów w zakresie poznanych liter. Włączyli się także do wspólnego wykonania  pracy plastyczno-konstrukcyjnej na temat ,,Świąteczny witraż’’.  Podsumowaniem zajęć była zabawa w skojarzenia, oczywiście dotycząca tematyki Świąt Bożego Narodzenia.

            Zajęcia otwarte to forma zajęć umożliwiająca Rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zajęć lub zabaw w grupie rówieśniczej. Rodzice mają możliwość zapoznania się z osiągnięciami swojej pociechy oraz jej zachowaniem podczas zajęć dydaktycznych. Mogą porównać stopień rozwoju swojego dziecka z jego rówieśnikami. Zajęcia tego typu realizowane w ramach współpracy umożliwiają Rodzicom poznanie sposobów pracy nauczyciela z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielem a dziećmi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. Takie zajęcia pozwalają również na śledzenie postępów własnego dziecka w zakresie osiąganych kompetencji fizycznych, umysłowych czy  społecznych.

Prowadząca zajęcie – p. Marzanna Grabowska