III Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski „W poezji jest źródło”

 7 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu odbył się III Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski z cyklu „W poezji jest źródło”. W tym roku przeglądowi patronowała poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Do konkursu zgłosiło się 26 uczniów ze szkół gimnazjalnych powiatu sierpeckiego. Tak duża liczba uczestników dowodzi, że poezja jest ponadczasowa, a kontakt z nią czyni człowieka wrażliwym na piękno, uczy też wyrażania uczuć i emocji.

Recytatorzy zaprezentowali dwa teksty poety- żołnierza, a ich zmagania oceniało jury w składzie: p. Marlena Peplińska, p. Anna Buczyńska, p. Maciej Kokoszczyński oraz Jan Domański.

Komisja konkursowa podkreśliła, iż poziom prezentacji był bardzo wysoki, a młodzież wykazała się ogromną wrażliwością na słowo poetyckie.

Uczeń naszego gimnazjum - Mariusz Cupała, który przygotowywał się pod kierunkiem p. Moniki Łyczkowskiej,  otrzymał w tym konkursie wyróżnienie. Gratulujemy!