OGÓLNOPOLSKA  KAMPANIA   ,,CAŁA  POLSKA  CZYTA  DZIECIOM’’

 Dajmy szansę naszym dzieciom,
by wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi!

 

            Ogólnopolska kampania społeczna ,,Cała Polska czyta dzieciom’’ realizowana jest w szkole od 2014 roku.  W marcu została wpisana do rejestru w bazie Fundacji ABC XXI wieku. Inicjatorką kampanii  była Irena Koźmińska, założycielka i prezes ,,Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom’’, autorka książek dla dzieci.

Kampania ,,Cała Polska czyta dzieciom" jest adresowana  głównie do rodziców. Rozpoczęta w Polsce w 2001r. polega na propagowaniu codziennego głośnego czytania dzieciom przynajmniej przez 20 minut przez nauczyciela, rodziców, młodzież, zaproszonych nauczycieli, bądź też inne zaproszone osoby z zewnątrz.

            Głównym celem kampanii jest uświadomienie jak wielkie znaczenie dla rozwoju dziecka ma systematyczne, głośne czytanie. Książki są źródłem niewyczerpanych wrażeń, przeżyć i wzruszeń, uczą mowy ojczystej, wzbogacają słownik dziecka, rozwijają zainteresowania, pomagają dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w przyswajaniu pewnych treści programowych. Codzienny kontakt z literaturą rozbudza ciekawość świata, poszerza wiedzę, buduje więź z czytelnikiem, wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka. Stymulując rozwój mózgu, uczymy dziecko myślenia, doskonalimy jego umiejętności językowe, pamięć i wyobraźnię.

Mam  nadzieję, że podjęte działania u najmłodszych zachęcą w kolejnych latach do systematycznego korzystania z bogatego zbioru literatury dziecięcej.

Lider kampanii – p. Marzanna Grabowska

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM - włącz się i Ty, a także zachęć innych!

 

Czytające osoby:

Dyrektor  Zespołu  Szkół  w Borkowie Kościelnym – P. Maria Trzcińska

Mama Zuzi  Rulkiewicz –  P. Marta Szumska

P. Anita Skrobińska – opiekun autobusu szkolnego

P. Anna Szumska – babcia Zuzi Rulkieiwicz

P. Danuta Waćkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

P. Justyna Lewandowska - Gałka – nauczyciel  języka polskiego

Nauczyciel religii – P. Zofia Gutkowska

Opiekun autobusu  szkolnego – P. Marzena Kamińska

Dyrektor Gminnej Biblioteki  Publicznej w Sierpcu z siedzibą w Borkowie Kościelnym - P. Małgorzata Cywińska

P. Magdalena Chojnacka – nauczyciel historii

Pielęgniarka szkolna – P. Bożena Gadomska

Mama Alana – P. Iwona Jasińska

Mateusz Mirzejewski w roli Mikołaja – uczeń klasy II b  Gimnazjum

Wolontariuszki  ze Szkolnego Klubu Wolontariatu ,,Pomocna dłoń’’ pod opieką P. Małgorzaty Korpolińskiej i P. Anity Marlęgi – uczennice klasy II a Gimnazjum: Marta Rokicka i Weronika Jaglińska

Wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariatu ,,Pomocna dłoń’’ pod opieką P. Małgorzaty Korpolińskiej i P. Anity Marlęgi – uczennice klasy I a Gimnazjum: Martyna Bruździńska, Weronika Kisielewska, Paulina Meller, Ewa Mirzejewska i Sylwia Sawicka

Członkowie Koła Teatralnego  prowadzonego przez P. Monikę Łyczkowską – Julia Jaworska, Julia Nowak, Karolina Pokrętowska, Aleksandra Rosińska, Julia Spychała i Patrycja Wypych, uczennice klasy Vb

 

Pracownik administracji - P. Teresa Perłowska

P. Iwona Szczepańska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej