W dniach 3 do 10 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu odbył się XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem ,,Czytanie zbliża’’. To największe doroczne wydarzenie kulturalne w ramach, trwającej nieprzerwanie od 2001 roku, kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom”. Mobilizuje do aktywnej promocji czytelnictwa  poprzez placówki, instytucje i społeczeństwo w całym kraju. W ramach tej akcji w dniu 7 czerwca dzieci 6-letnie z naszej szkoły  pod opieką p. M. Grabowskiej, p. E. Szablewskiej i p. O. Wilkońskiej odwiedziły sierpecką bibliotekę. Gościem w tym dniu była p. Ewa Leszczyńska - zastępca burmistrza Sierpca. Przeczytała dzieciom kilka ciekawych bajek i wierszy z własnej biblioteki. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały upominki.