Uczniowie naszej szkoły dwukrotnymi laureatami konkursu grantowego „Żyj ekologicznie – to naprawdę się opłaca”.

     Pomysłowość i społeczna aktywność uczniów klasy Ia i IIIb została doceniona przez komisję konkursową konkursu Żyj ekologicznie – to naprawdę się opłaca”.

  Projekt „BORKOWSKA MISJA ZDROWA EMISJA” realizowany przez grupę inicjatywną „MIŁOŚNICY PRZYRODY” oraz projekt „Szkolne mini-alpinarium”  realizowany przez grupę „Eko-Fani” pod kierunkiem p. M. Korpolińskiej i p. U. Chojnowskiej otrzymały granty   w wysokości tysiąca złotych. W ramach projektu „BORKOWSKA MISJA ZDROWA EMISJA”    zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno-warsztatowe  na temat  niskiej emisji i sposobów jej zmniejszania,  liczne konkursy: fotograficzny i zbiórka surowców wtórnych - Eko-klasa. Wszystkie działania w projekcie podsumował piknik ekologiczny. Projekt „Szkolne  mini-alpinarium” polegał na założeniu ogrodu skalnego i zasadzeniu w nim  kwiatów, bylin, drzew i krzewów (22 gatunki).