PODSUMOWANIE II SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

ŚREDNIE KLAS I-III

 

ŚREDNIA FREKWENCJA W KLASACH I-III