PODSUMOWANIE II SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

UCZNIOWIE ZE ŚREDNIĄ POWYŻEJ 4,75

Klasa IVa  

                 Kinga Adamkowska      4,91

          Maja Nadolska       4,91

         Agnieszka Mirzejewska 4,82 

Klasa IVb  

                  Igor Kędzierski          5,09

                 Sebastian Kuźniewski       5,00

                   Maja Jaworska             4,82

    Klasa Va      

          Igor Olczak              5,36

             Sebastian Jeziorski     5,27

             Sebastian Radwański    5,27

             Julia Maszerowska      5,09

             Paweł Wesołowski       5,09

             Paweł Kwasiborski       4,82

             Jan Lipka                4,82

             Lidia Ożdzińska          4,82

             Julia Żołnowska         4,82

Klasa Vb   

         Aleksandra Rosińska    5,18

             Julia Jaworska          4,82

              Łukasz Kacperski        4,82

             Patrycja Perłowska      4,82

Klasa VI  

     Patryk Skrobiński        5,09

 

ŚREDNIE OCEN W KLASACH IV-VI

ŚREDNIE FREKWENCJE W KLASACH 0-VI

KLASY 0-III

Klasa 0    

 Marcin Czermiński, Zuzanna Gajtka,

Ewelina Popielska, Magdalena Wiśniewska, Maja Woźniakowska

Klasa I     

Hanna Borowska, Nadia Jaworska, Oliwia Kuźniewska,

Jakub Rychel, Weronika Strześniewska, Maria Szczelaszczyk

Klasa II   

Zuzanna Żołnowska, Dominika Wojciechowska,

             Robert Bukowski, Kinga Kapica

Klasa IIIa

 Gabriela Bukowska, Kacper Klimowski, Zuzanna Nowakowska,

Jakub Piórkowski, Zuzanna Radwańska, Kinga Rososińska

Klasa IIIb

Weronika Majewska, Gabriela Milewska,

 AleksandraOpolska, Mikołaj Szczepkowski