Dnia 21 stycznia 2019 roku z  okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z dwóch grup 0a i 0b pod kierunkiem wychowawczyń zaprezentowały program słowno-muzyczny.  Na wstępie Dyrektor Szkoły P. Maria Trzcińska powitała wszystkich gości ciepłymi słowami oraz złożyła w imieniu swoim, pracowników i dzieci  serdeczne życzenia. Na początku zaproszeni Goście obejrzeli prezentację multimedialną zawierającą zdjęcia swoich wnucząt. Następnie mali artyści poprzez wiersz, piosenkę i taniec mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom  swoje uczucia za trud włożony w ich opiekę i wychowanie. Z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa  kierowane pod ich adresem.  Kończąc część artystyczną, wszystkie wnuczęta wspólnie zaśpiewały „Sto lat”. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków i złożenie życzeń. Po zakończeniu części artystycznej dyrektor szkoły podziękowała młodym artystom oraz zaprosiła Gości na drugą część uroczystości - poczęstunek.  Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, a dzieci poczuły się prawdziwymi gospodarzami tej imprezy. Mamy nadzieję, że dzień ten  na długo pozostanie w pamięci zarówno wnuków jak i Dziadków!

Szczególne podziękowania kierujemy  w stronę Rodziców zaangażowanych w przygotowanie  tej uroczystości – wychowawczynie Marzanna Grabowska i  Weronika Mirzejewska.