W dniu 09.12.2018r., w Uniejowie odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego konkursu  - Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów pn.” 100 lat Niepodległości na sportowo” realizowanych w środowisku wiejskim. Organizatorami konkursu byli Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Krajowe Zrzeszenie LZS. Projekt pt.” Piknik Ekologiczno – Sportowy”, podczas którego odbył się III Borkowski Bieg Integracyjny, złożony został przez Ludowo – Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” działający przy Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym. Projekt został nominowany z województwa mazowieckiego do etapu ogólnopolskiego. Kapituła po rozpatrzeniu wszystkich wniosków przyznała bardzo wysokie X miejsce w tym konkursie. W uroczystym podsumowaniu w Uniejowie wzięli udział przedstawiciele LUKS Robert Rzeszotarski  i Tomasz Zieliński oraz przedstawiciele Rady Powiatowej LZS w Sierpc Sławomir Malanowski i Wojciech Szablewski.  Za zgłoszenie tej inicjatywy byli odpowiedzialni członkowie komitetu organizacyjnego IV Pikniku Ekologiczno – Sportowego:  Maria Trzcińska,  Małgorzata Korpolińska,  Anita Marlęga, Urszula Chojnowska, Robert Rzeszotarski  i Tomasz Zieliński.