15 października obchodziliśmy w naszej szkole uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji Roku Niepodległej. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością znakomici goście:  Pan Krzysztof Korpoliński - Wójt Gminy Sierpc, Pan Krzysztof Wiśniewski - Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Andrzej Kanigowski - Przewodniczący Rady Gminy Sierpc   i Radni Gminy Sierpc, Ks. Adam Zaborowski - Proboszcz Parafii Borkowo, Ks.  Kanonik Stefan Prusiński, Ks. Kanonik Tomasz Szablewski, Pan Tadeusz Spychała - Kombatant walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Dariusz Włodarczyk - Prezes Stowarzyszenia Patria Polonia, Pan Jarosław Cywiński - Prezes  OSP w Borkowie Kościelnym, Pan Dariusz Tomasik - Prezes OSP w Borkowie Wielkim, Pan Jarosław Górzyński - Prezes OSP w Dąbrówkach oraz Strażacy z tych jednostek, Pani Iwona Wierzbicka - Job z uczniami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Płocku należącymi  do Grupy Rekonstrukcyjnej, Pani Wioletta Stefańska -  Kierownik GOPS-u, Pani Małgorzata Cywińska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierpcu  z siedzibą w Borkowie Kościelnym, Mieszkańcy Gminy Sierpc, Rodzice uczniów oraz Społeczność Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym.

Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej będącej wyrazem wdzięczności za dar wolnej ojczyzny z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Następnie Pani Maria Trzcińska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym poprosiła Pana Dariusza Włodarczyka Prezesa Stowarzyszenia Patria Polonia o odczytanie niepodległościowego apelu pamięci. Przed tablicą Pan Wójt i delegacja strażaków złożyli biało - czerwone kwiaty, wymowny symbol polskiej pamięci i wdzięczności za dar wolności w wolnym  i niepodległym kraju, któremu na imię Polska. Podkreśleniem radości płynącej z Polski Niepodległej było wypuszczenie biało - czerwonych balonów przez najmłodszych uczniów. Po uroczystym przemarszu z flagą rozpoczęła się dalsza część uroczystości, którą poprowadzili przedstawiciele młodego pokolenia Polaków - Julia Jaworska i Jan Lipka. Na sali gimnastycznej  zebrani obejrzeli wzruszający montaż słowno – muzyczny „Urodziny Polski”, który został przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pań: Anity Marlęgi, Marii Sobolewskiej, Jolanty Szuleckiej oraz Moniki Łyczkowskiej. Jak przystało na urodziny, nie mogło również zabraknąć życzeń dla Niepodległej i tortu. Ta wyjątkowa uroczystość była piękną lekcją patriotyzmu zarówno dla młodszych, jak i trochę starszych uczestników.