10 października 2018r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięła w niej udział cała społeczność szkolna, szczególnie ciepło witani byli nauczyciele emeryci i przedstawiciele rodziców. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym pani Maria Trzcińska poinformowała zebranych o przyznaniu nagród Wójta Gminy Sierpc pana Krzysztofa Korpolińskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, którą otrzymali: p. Zofia Gutkowska, p. Robert Rzeszotarski i p. Tomasz Zieliński. Nagrody Dyrektora za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali: p. Urszula Chojnowska, p. Marzanna Grabowska, p. Małgorzata Korpolińska, p. Anita Marlęga, p. Maria Sobolewska, p. Urszula Kowalska, p. Teresa Perłowska. Nagrody zostały wręczone na Gminnych Obchodach Dnia Edukacji Narodowej w „Sonacie”. Publiczność przyjęła owacją na stojąco wiadomość iż pani dyrektor Maria Trzcińska otrzymała Nagrodę Kuratora Mazowieckiego w Warszawie. Szczególne wyróżnienie spotkało nasze cztery koleżanki, które otrzymały Medale Edukacji Narodowej. Są to: p. Monika Łyczkowska, p. Anita Marlęga, p. Grażyna Koszalska i p. Danuta Waćkowska. Nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje! Życzenia w stronę nauczycieli skierował również pan Szymon Merchel - Przewodniczący Rady Rodziców. Kolejnym punktem była humorystyczna inscenizacja pt: ” Obyś cudze dzieci uczył, czyli skąd wziął się nauczyciel na świecie” przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem p. Iwony Szczepańskiej i p. Marty Dropiewskiej. O oprawę muzyczną zadbała p. Maria Sobolewska. Na zakończenie uroczystości uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły.