Wycieczka klas trzecich gimnazjum, siódmych i ósmej szkoły podstawowej do Torunia. Zajęcia rekreacyjno-sportowe w Jump - Arena oraz seans filmowy .