Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu porządkowali cmentarz z I wojny światowej oraz groby na cmentarzu parafialnym w Borkowie Kościelnym.