Założenie strefy nektarodajnej

przy Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym

       Dzięki współpracy Urzędu Gminy w Sierpcu z RCEE w Płocku i dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie  przy naszej szkole została zbudowana  strefa nektarodajna.  Składa się ona  z dwóch hoteli  dla owadów zapylających oraz 150 drzew i krzewów nektarodajnych np. rokitnik zwyczajny, wierzba purpurowa, tawuła japońska, lilak pospolity, irga błyszcząca, berberys itp.  Projekt ma na celu ochronę środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających. Na skutek zmian klimatycznych, chorób i pasożytów oraz nadmiernej chemizacji rolnictwa, w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się populacja tych owadów. Jeśli nie uda się ograniczyć skali tego zjawiska, mogą wystąpić poważne problemy z produkcją żywności. Łąki, ogrody, tereny zieleni oraz zadrzewienia, jako ostoje bioróżnorodności w polskich wsiach, odgrywają  ważną rolę w zachowaniu zdrowych populacji owadów zapylających poprzez zapewnienie przyjaznych warunków życia dla tych pożytecznych stworzeń. Strefa nektarodajna to obszar, na którym zostały nasadzone rośliny nektarodajne, a która to będzie służyła jako miejsce do edukacji przyrodniczej. Koordynatorem przedsięwzięcia jest p. Małgorzata Korpolińska.