Dzieci z dwóch grup 0a i 0b wzięły udział w konkursie plastycznym na temat ,,Stroiki i inne ozdoby Bożonarodzeniowe’’. Miał on na celu kultywowanie i podtrzymywanie tradycji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, kształtowanie wyobraźni oraz przyczynianie się do rozwoju uzdolnień plastycznych dzieci. Prace wykonało dziesięcioro dzieci z obu grup.  Za różnorodność i  inwencję twórczą  prac w dniu 14 grudnia 2018 roku  Dyrektor Szkoły p. Maria Trzcińska wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy i upominki.

Dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu prac konkursowych – wychowawczynie: Marzanna Grabowska i Weronika Mirzejewska.