PODWÓJNE WYRÓŻNIENIE DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

      W dniu 7 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w podsumowaniu projektu „Bohaterowie niepodległej”. W uroczystości wzięli udział: Mariusz Bieniek - Starosta Płocki,  Tomasz Kominek - Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, media oraz uczestnicy projektu. W bieżącym roku Fundacja Młodzi Razem zaprosiła naszą placówkę do realizacji projektu pn. „Bohaterowie niepodległej”, którego celem było zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności tematyką związaną z Narodowym Świętem Niepodległości, jego historią oraz stworzenie zbioru materiałów prezentujących historie osób oraz wydarzeń, które przyczyniły się do odrodzenia niepodległej. 

      W ramach projektu przeprowadzony został  konkurs, w którym nagrodzonych zostało 15 prac przygotowanych przez dzieci i młodzież, pod kierunkiem nauczycieli i edukatorów. 
Zadaniem grup uczestniczących w projekcie było samodzielne przygotowanie i prezentacja przed lokalną społecznością wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w aspekcie historii, pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej.
Uczniowie naszej szkoły brali udział w dwóch kategoriach wiekowych tego konkursu.

Praca „Bohaterowie niepodległej Polski na Ziemi Sierpeckiej - Bracia Henryk, Edward i Felicjan Tułodzieccy” wykonana przez uczennice: Katarzynę Błażejewską, Weronikę Kisielewską i Sylwię Sawicką pod kierunkiem Małgorzaty Korpolińskiej i Anity Marlęgi otrzymała w konkursie wyróżnienie.
Film „Bohaterowie niepodległej w Gminie Sierpc” wykonany przez grupę „Mali Historycy”: Amelię Marlęgę, Weronikę Sosnowską, Jakuba Piórkowskiego, Piotra Piórkowskiego, Kingę Rososińską, Gabrielę Milewską pod kierunkiem Anity Marlęgi i Małgorzaty Korpolińskiej otrzymał wyróżnienie w konkursie. Uczniowie w konkursie wygrali cenne nagrody dla szkoły- dwa ekrany projekcyjne. W ramach projektu powstała także publikacja pn. "Bohaterowie niepodległej”. W publikacji znajduje się 15 historii, a wśród nich prace naszych uczniów upamiętniających ludzi oraz wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.