Realizacja programu profilaktycznego edukacji antytytoniowej

" Nie pal przy mnie, proszę"

            Dnia 13 grudnia w ramach realizacji programu profilaktycznego uczniowie klas: 0a, I-III oraz klas: VIa, VIb, VIIa i VIIb pod kierunkiem nauczycieli: p. Z. Gutkowskiej, p. G. Koszalskiej i p. D. Waćkowskiej obejrzeli prezentację multimedialną pt.: "Jak palenie wpływa na nasze zdrowie?". Dla uczniów klas I-III krótką pogadankę na temat szkodliwości używek przeprowadził ks. Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Apolonii w Borkowie K. Adam Zaborowski. Uczniowie klasy VIa i VIb wykonali plakaty i ulotki dotyczące programu. W klasach I-III przeprowadzony był konkurs plastyczny pt.:" Palenie szkodzi". Z każdej klasy komisja wybrała jedną zwycięską pracę. Uczniowie nagrodzeni to: Alicja Chądzyńska z kl. I, Natalia Klimowska z kl. II i Oliwia Kuźniewska z kl.III. Uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki - Gratulujemy!

            Przeprowadzone działania miały na celu uświadomienie uczniom szkodliwego działania dymu papierosowego oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.