W dniu 3 grudnia w Szkole Podstawowej NR 3 W Sierpcu  odbyło się podsumowanie Konkursu Ligi Ochrony Przyrody w ramach X EDYCJI KONKURSU ORNITOLOGICZNEGO ,,POZWÓLMY PTAKOM MIESZKAĆ OBOK NAS ‘’ z tematem przewodnim ,,MÓJ ULUBIONY PTAK’’.  W konkursie brały udział szkoły z 15 powiatów, z których napłynęło ponad 1000 prac. W naszym REJONIE oceniane były prace plastyczne i zdjęcia nadesłane przez szkoły powiatu sierpeckiego i żuromińskiego. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym osiągnęli duży sukces, ponieważ nagrody i wyróżnienia zdobyło 15 uczniów.Nagrody wręczane były przez Pana Starostę i Pana W-ce Starostę Powiatu Sierpeckiego oraz Panią Prezes Okręgu LOP w Płocku i Panią Prezes Rejonu LOP w Sierpcu.

I m-ce      Gabriela Barańska kl I, Iwo Szablewski kl.VIa

II m-ce     Natalia Szymańska kl.O b,  Amelia Kanigowska kl.I,

Kacper Kuźniewski kl.IV,   Nadia Kopycińska kl.VIa,  Mikołaj Brdeja kl.IIIb gim.

III m-ce    Zofia Tomasik kl. 0a,  Piotr Piórkowski kl. I

Sebastian Kuźniewski kl.VIb,  Weronika Strześniewska kl.III, Tobiasz Kuźniewski kl.Vb,  Julia Maszerowska kl.VIIa

Wyróżnienie   Alan Jasiński kl.I, Oliwia Kuźniewska kl.III

           Prace były wykonane pod kierunkiem nauczycielek: Marzanny Grabowskiej, Weroniki  Mirzejewskiej, Grażyny Koszalskiej, Danuty Waćkowskiej, Iwony Szczepańskiej, Małgorzaty Korpolińskiej, Zofii Gutkowskiej i Urszuli Chojnowskiej  Nagrodzonym uczniom i  nauczycielom gratulujemy i dziękujemy. Podziękowanie kierujemy do Zarządu Regionalnego Ligi Ochrony Przyrody w Płocku, Zarządu Okręgowego i Zarządu Rejonowego w Sierpcu. Dziękujemy  Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu za trud zorganizowania tak miłej uroczystości. Uśmiech i zadowolenie nagrodzonych, szczególnie z klas przedszkolnych i klas młodszych, powinny być największym podziękowaniem.

Etap szkolny konkursu w naszej szkole i zgłoszenie prac do konkursu Regionalnego przeprowadziło  Koło Ligi Ochrony Przyrody pod kierunkiem opiekuna Urszuli Chojnowskiej.